วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

วันสบาย


My history


สวัสดีครับ
สวัสดีครับผมชื่อ นาย สุริยนต์  ศรีทอง เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2540 
                                    - บิดาชื่อ นายอุบล   ศรีทอง 
                                    - มารดาชื่อ นางลำดวน  พรมพันธุ์
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียน บ้านดอนแก้ว
และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียน นาสวรรค์พิทยาคม
ปัจจุบัญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายชั้น ม.6
โรงเรียน นาสวรรค์พิทยาคม
ความฝันที่อยากเป็น อยากเป็น กัปตันเรือ วิศวะกรร